Τηλ.:2106915712

Επαναλαμβανόμενες αποτυχίες μετά από IVF (repeated IVF failures)

Σαν ορισμό επαναλαμβανόμενων αποτυχιών εμφύτευσης μετά από IVF θα λέγαμε τις περιπτώσεις που παρά τον ικανοποιητικό αριθμό και ποιότητα εμβρύων δεν είχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και το γεγονός αυτό έγινε σε περισσότερες από 2 κύκλους IVF.

Σε περιπτώσεις με χαμηλό αριθμό και ποιότητα εμβρύων θεωρούμε πως αυτή είναι η κύρια αιτία αποτυχίας. Όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να γίνει έλεγχος, για την συνύπαρξη άλλων παραγόντων αποτυχίας.


Ο έλεγχος περιλαμβάνει:

• Υστεροσκόπηση για έλεγχο μητρικής κοιλότητας για ενδομήτριους πολύποδες, συμφύσεις,
  ινομυώματα και αφαίρεσή τους
• Βιοψία ενδομητρίου για έλεγχο λοιμώξεων
• Έλεγχος θρομβοφιλίας (πηκτικότητα του αίματος) και λήψη ανάλογα ασπιρίνης, ηπαρίνης
• Προεμφυτευτική διάγνωση εμβρύων (PGS)
• Υποβοηθούμενη εκκόλαψη εμβρύων αν το περίβλημά τους είναι παχύ
• Βελτίωση τεχνικής εμβρυομεταφοράς
• Σαλπιγγεκτομή σε περίπτωση υδροσάλπιγγα
• Διαφοροποίηση πρωτοκόλλου διέγερσης
• Εμβρυομεταφορά στο στάδιο της βλαστοκύστης
• Έλεγχος κατακερματισμού DNA του σπέρματος
• Καρυότυπος αίματος και των δύο γονέων
• Χρήση τεχνικής IMSI για τη γονιμοποίηση
• Μetabolomics, μεταβολικά ίχνη των εμβρύων
• Ψυχολογική υποστήριξη του ζευγαριού