Τηλ.:2106915712

Πρωτόκολλα θεραπείας

Στην IVF ο τρόπος που διεγείρουμε τις ωοθήκες ονομάζεται πρωτόκολλο διέγερσης. Τα πιο δημοφιλή πρωτόκολλα είναι το μακρύ, το βραχύ, του ανταγωνιστή και ο φυσικός κύκλος.


Μακρύ πρωτόκολλο

Στο μακρύ η χρήση του GnRH-αγωνιστή αρχίζει ή στην ωχρινική φάση του προηγούμενου κύκλου ή στην αρχή του κύκλου.

Μετά την απευαισθητοποίηση των ωοθηκών αρχίζει η διέγερση των ωοθηκών με προϊόντα FSH όπως Gonal-F, Menopur, Altermon, Puregon. Η δοσολογία του φαρμάκου εξατομικεύεται και αναπροσαρμόζεται στη διάρκεια της θεραπείας.


Βραχύ πρωτόκολλο

Χρησιμοποιείται σε ωοθήκες με χαμηλότερο αποθεματικό.

Αρχίζει τον GnRH-αγωνιστή με την έναρξη του κύκλου και ακολούθως προστίθεται η διέγερση με προϊόντα FSH (Gonal-F, Menopur, Altermon, Puregon).


Πρωτόκολλο ανταγωνιστή

Άλλης φιλοσοφίας πρωτόκολλο. Μπορεί να δοθεί είτε σε γυναίκες με καλή λειτουργία των ωοθηκών είτε σε φτωχές απαντήτριες.

Με την έναρξη του κύκλου αρχίζει η διέγερση των ωοθηκών με προϊόντα FSH (Gonal-F, Menopur, Altermon, Puregon). Όταν το μεγαλύτερο ωοθυλάκιο είναι πάνω από 15 mm δίνεται ο ανταγωνιστής είτε καθημερινά είτε εφάπαξ.


Πρωτόκολλο φυσικού κύκλου

Η γυναίκα δεν λαμβάνει θεραπεία. Με υπερηχογράφημα παρακολουθείται το ωοθυλάκιο που μεγαλώνει φυσιολογικά σε κάθε κύκλο και όταν φτάσει την επιθυμητή διάσταση γίνεται ωοληψία, αναρροφούμε το ωάριο, το γονιμοποιούμε και το μεταφέρουμε. Εναλλακτικά μπορεί να καταψυχθεί το έμβρυο και αυτό μπορεί να επαναληφτεί και στον αμέσως επόμενο κύκλο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να συγκεντρωθούν στην κατάψυξη 3-4 έμβρυα, να αποψυχθούν και να μεταφερθούν όλα μαζί.