Τηλ.:2106915712

Τεχνικές ICSI και IMSI

ICSI

Η λέξη ICSI είναι τα αρχικά των λέξεων Intracytoplasmic Sperm Injection, είναι μια τεχνική της IVF. Ένα σπερματοζωάριο εισάγεται απευθείας στο ωάριο.

Αυτή η τεχνική εφαρμόζεται σε περιπτώσεις υπογονιμότητας που οφείλεται σε ανδρικό παράγοντα, φτωχού αριθμού και ποιότητας ωαρίων και περιστασιακά σε δότη σπέρματος.

Η τεχνική γίνεται με τη βοήθεια μικροσκοπίου και εξαρτημάτων χειρισμού. Μια πιπέτα κρατά σταθερό το ωάριο εφαρμόζοντας αρνητική πίεση. Από την αντίθετη πλευρά του κυττάρου μια μικροπιπέτα τρυπά το ωάριο και το σπερματοζωάριο που περιέχεται αφήνεται στο κυτταρόπλασμα.IMSI

Είναι τεχνική γονιμοποίησης όπου τα σπερματοζωάρια επιλέγονται για την τεχνική ICSI με τη χρήση μεγαλύτερης μεγένθυσης. Ενώ στην κλασσική ICSI η μεγέθυνση είναι 400 στην IMSI 6600

Έχοντας αυτή την καλύτερη εικόνα των σπερματοζωαρίων επιλέγονται εκείνα με την άρτια μορφολογία. Για το λόγο αυτό με την τεχνική IMSI έχουμε καλύτερα ποσοστά εμφύτευσης και λιγότερα ποσοστά αποβολών σε περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας.