Τηλ.:2106915712

Δωρεά Ωαρίων

Δωρεά ωαρίων ή ωοδώριση, είναι δανεισμός ωαρίων από τρίτο άτομο. Είναι μια μέθοδος με υψηλά ποσοστά επιτυχίας, ειδικά όταν συγκρίνεται με ποσοστά γυναικών που έκαναν IVF με δικά τους ωάρια και είχαν φτωχή ποιότητά  και ποσότητα.

Η δωρεά προτείνεται σε γυναίκες με ιδιαίτερα  μειωμένη ποιότητα και ποσότητα ωαρίων δηλαδή με χαμηλό αποθεματικό ωαρίων. Είναι δηλαδή γυναίκες 

•  Με πρόωρη εμμηνόπαυση
•  Πολλή φτωχή ποιότητα ωαρίων
•  Φτωχή ανταπόκριση στη θεραπεία υπογονιμότητας (IVF), με μικρό αριθμό ωαρίων
•  Υψηλή FSH και χαμηλή ΑΜΗ την 3η ημέρα περιόδου
•  Πολύ χαμηλό αριθμό άτρητων ωοθυλακίων στο υπερηχογράφημα
•  Ηλικία άνω των 40 ετών

Η διαδικασία είναι απλή. Γίνεται ορμονικός συντονισμός δότριας και λήπτριας. Η λήπτρια λαμβάνει ορμονική αγωγή από το στόμα για να γίνει πάχυνση του ενδομητρίου.

Γίνεται η ωοληψία στην δότρια, ακολουθεί  γονιμοποίηση των ωαρίων με το σπέρμα του συντρόφου και τοποθετούνται τα έμβρυα στην ενδομήτρια κοιλότητα της μήτρας της λήπτριας. Η εγκυμοσύνη υποστηρίζεται με ορμονικά σκευάσματα.