Τηλ.:2106915712

Υπηρεσίες Γονιμότητας

•  Έλεγχος υπογόνιμου ζεύγους
•  Εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)
•  ICSI, IMSI
•  Δωρεά Ωαρίων
•  Λαπαροσκόπηση - Yστεροσκόπηση
•  Παρακολούθηση ωοθυλακιορρηξίας
•  Ενδομητρική σπερματέγχυση (IUI)
•  Metabolomics
•  Real Time Laps
•  Υποβοηθούμενη εκκόλαψη (assisted hatching)
•  Βλαστοκύστη
•  Κατάψυξη ωαρίων
•  Κατάψυξη σπέρματος και ορχικού ιστού
•  Παρένθετη μητρότητα
•  Ανδρική υπογονιμότητα
•  Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος (PGD, PGS)