Τηλ.:2106915712

Υστεροσκόπηση

Υστεροσκόπηση είναι ο έλεγχος της ενδομήτριας κοιλότητας με το ενδοσκόπιο, μια κάμερα, που μπαίνει από το τραχηλικό στόμιο.

Μας δίνει την δυνατότητα να διερευνήσουμε τη μητρική κοιλότητα (διαγνωστική υστεροσκόπηση) και ταυτόχρονα αν χρειαστεί να επέμβουμε χειρουργικά (επεμβατική υστεροσκόπηση).

Γίνεται με γενική αναισθησία και η μητρική κοιλότητα διαστέλλεται άλλοτε με αέριο, διοξείδιο του άνθρακα και άλλοτε με υγρό, φυσιολογικό ορό ή άλλου είδους.


Θεωρείται χρήσιμη μέθοδος σε περιπτώσεις όπως:

•  Ενδομήτριες συμφύσεις
•  Ενδομήτριος πολύποδας
•  Ινομυωματεκτομή σε ινομυώματα που προβάλουν στην ενδομήτρια κοιλότητα
•  Ανωμαλίες διαπλάσεως της μήτρας όπως διάφραγμα
•  Διερεύνηση κολπικής αιματόρροιας
•  Αφαίρεση ενδομήτριου σπειράματος που έχει διεισδύσει στο τοίχωμα της μήτρας