Τηλ.:2106915712

Ημερολόγιο παρακολούθησης της εγκυμοσύνης ανά εβδομάδα κυήσεως

1ο τρίμηνο (1η – 12η εβδομάδα)

5η εβδομάδα

πρώτη β-χοριακή θετική

1η επίσκεψη στο μαιευτήρα

αναλυτικό ιατρικό ιστορικό - συζήτηση - οδηγίες

6η εβδομάδα

1ο υπερηχογράφημα

δίνονται εξετάσεις αίματος προγεννητικού ελέγχου

8η εβδομάδα

έλεγχος καρδιακής λειτουργίας

12-13η εβδομάδα

υπερηχογράφημα μέτρησης αυχενικής διαφάνειας και ΡΑΡΡ-Α

λήψη χοριακής τροφοβλάστης (αν χρειάζεται)


 

2ο τρίμηνο (13η – 24η εβδομάδα)

Η μαιευτική εξέταση στο ιατρείο  γίνεται ανά 4 εβδομάδες με βασικές αιματολογικές εξετάσεις

17η-18η εβδομάδα

αμνιοπαρακέντηση (αν χρειάζεται)

21η-23η εβδομάδα

αναλυτικό υπερηχογράφημα (β΄επιπέδου)


 

3ο τρίμηνο (25η – 37η εβδομάδα)

Η μαιευτική εξέταση στο ιατρείο  γίνεται ανά 2 εβδομάδες με βασικές αιματολογικές εξετάσεις.

28η-29η εβδομάδα

τρίωρη καμπύλη σακχάρου

30η-31η εβδομάδα

υπερηχογράφημα αναπτύξεως

έλεγχος κυκλοφορίας και αιμάτωσης εμβρύου (Doppler)


 

Τελειόμηνο έμβρυο (38η – 40η εβδομάδα)

η μαιευτική εξέταση γίνεται ανά εβδομάδα μέχρι τον τοκετό

τοκετός