Πρωτόκολλο διέγερσης είναι ο τρόπος που διεγείρουμε τις ωοθήκες και παράγουν ωάρια, κατά την θεραπεία της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF). Δεν συνδέονται τα φάρμακα γονιμότητας με τον καρκίνο ωοθηκών σύμφωνα με την American Society of Reproductive Medicine. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια πρωτόκολλα διέγερσης των ωοθηκών.

Μακρύ πρωτόκολλο

Στο μακρύ πρωτόκολλο η χρήση του GnRH-αγωνιστή αρχίζει ή στην ωχρινική φάση του προηγούμενου κύκλου ή στην αρχή του κύκλου.

Μετά την απευαισθητοποίηση των ωοθηκών αρχίζει η διέγερσή τους με γοναδοτροπίνες. Η δοσολογία του φαρμάκου εξατομικεύεται και αναπροσαρμόζεται στη διάρκεια της θεραπείας.

Βραχύ πρωτόκολλο

Χρησιμοποιείται σε ωοθήκες με χαμηλότερο αποθεματικό.

Η λήψη του GnRH-αγωνιστή γίνεται στην έναρξη του κύκλου και ακολούθως προστίθεται η διέγερση με προϊόντα FSH.

Πρωτόκολλο ανταγωνιστή

Με την έναρξη του κύκλου αρχίζει η διέγερση των ωοθηκών με γοναδοτροπίνες. Όταν το μεγαλύτερο ωοθυλάκιο είναι πάνω από 13 mm δίνεται ο ανταγωνιστής καθημερινά.

Πρωτόκολλο φυσικού κύκλου

Είναι η λεγόμενη «εξωσωματική γονιμοποίηση χωρίς φάρμακα». Δεν λαμβάνεται θεραπεία. Το ωοθυλάκιο, μεγαλώνει χωρίς φάρμακα, όπως κάθε μήνα. Όταν φτάσει την επιθυμητή διάσταση, αναρροφάται το ωάριο, γονιμοποιείται και μεταφέρεται το έμβρυο στην μήτρα.

Εναλλακτικά μπορεί να καταψυχθεί το έμβρυο και στον επόμενο κύκλο να επαναληφθεί η διαδικασία. Το καινούριο έμβρυο μπορεί να μεταφερθεί με το κατεψυγμένο, που αποψύχεται. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται επαναλαμβανόμενες εμβρυομεταφορές.

Ο φυσικός κύκλος επιλέγεται από γυναίκες που δεν επιθυμούν να λάβουν θεραπεία ή είναι φτωχές απαντήτριες και παράγουν μικρό αριθμό ωαρίων μετά από διέγερση. Πλεονεκτήματα είναι η λιγότερη ταλαιπωρία λόγω απουσίας φαρμάκων, δεν υπάρχει πιθανότητα υπερδιέγερσης και το μικρότερο κόστος.

Πρωτόκολλο ήπιας ωοθηκικής διέγερσης

Λέγεται MiniIVF. Η διέγερση των ωοθηκών γίνεται με θεραπεία από του στόματος, χωρίς ενέσεις. Οι ωοθήκες παράγουν λιγότερα, αλλά καλής ποιότητας ωάρια.

Τα έμβρυα προτείνεται να καταψυχθούν και να μεταφερθούν σε επόμενο κύκλο λόγω της επίδρασης της κλομιφαίνης στο ενδομήτριο.

Οι λιγότερες ενέσεις, το αποδεκτό αποτέλεσμα κύησης, η μικρότερη πιθανότητα υπερδιέγερσης και το μικρότερο κόστος  είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου.

Πρωτόκολλο ωχρινικής φάσης

Η διέγερση των ωοθηκών γίνεται στην ωχρινική φάση του κύκλου με τις ίδια μέθοδο που γίνεται και στην πρώτη φάση.

Μετά την ωοληψία, τα γονιμοποιημένα έμβρυα καταψύχονται υποχρεωτικά και μεταφέρονται σε επόμενο κύκλο.