Τι είναι η υστεροσκόπηση;

Υστεροσκόπηση είναι ο έλεγχος της ενδομήτριας κοιλότητας με κάμερα, το υστεροσκόπιο, που εισέρχεται από το τραχηλικό στόμιο.

Μας δίνει την δυνατότητα να διερευνήσουμε και να διαγνώσουμε παθήσεις της μητρικής κοιλότητα (διαγνωστική υστεροσκόπηση) και ταυτόχρονα μπορούμε να επέμβουμε χειρουργικά (επεμβατική υστεροσκόπηση).

Πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και η μητρική κοιλότητα διαστέλλεται άλλοτε με φυσιολογικό ορό ή άλλου είδους.

Θεωρείται χρήσιμη μέθοδος σε περιπτώσεις όπως:

  • Ενδομήτριες συμφύσεις
  • Ενδομήτριος πολύποδας
  • Ινομυωματεκτομή σε ινομυώματα που προβάλουν στην ενδομήτρια κοιλότητα
  • Ανωμαλίες διαπλάσεως της μήτρας, όπως διάφραγμα
  • Διερεύνηση κολπικής αιμόρροιας
  • Αφαίρεση ενδομήτριου σπειράματος, που έχει διεισδύσει στο τοίχωμα της μήτρας