Δωρεά ωαρίων ή ωοδώριση, είναι ο δανεισμός ωαρίων από τρίτο άτομο. Ένας στους 10 κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι με δανεισμό ωαρίων. Τα ποσοστά επιτυχίας είναι  από τα υψηλότερα που προσφέρει η εξωσωματική γονιμοποίηση. Η υπεροχή της μεθόδου αναδεικνύεται ιδιαίτερα στις γυναίκες με φτωχή ποιότητά  και ποσότητα ωαρίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ωοδώριση  πετυχαίνει υψηλά ποσοστά κύησης ενώ αντίθετα οι κύκλοι  με τα δικά τους ωάρια έχουν πολύ φτωχά αποτελέσματα.

Για τους παραπάνω λόγους η δωρεά προτείνεται σε γυναίκες με χαμηλό αποθεματικό ωαρίων όπως

  • Πρόωρη εμμηνόπαυση
  • Φτωχή ποιότητα ωαρίων
  • Φτωχή ανταπόκριση στη θεραπεία υπογονιμότητας (IVF), με αναρρόφηση μικρού αριθμού ωαρίων
  • Υψηλή FSH και χαμηλή ΑΜΗ την 3η ημέρα κύκλου
  • Χαμηλό αριθμό άτρητων ωοθυλακίων στο υπερηχογράφημα
  • Ηλικία άνω των 40 ετών

Η γυναίκα που λαμβάνει τα ωάρια λέγεται λήπτρια και εκείνη που τα δίνει δότρια. Η διαδικασία είναι απλή. Η λήπτρια λαμβάνει αγωγή από το στόμα για να αυξηθεί το πάχος του ενδομητρίου και συντονίζεται ορμονικά με την δότρια, που ακολουθεί θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Μετά την ωοληψία της δότριας, γονιμοποιούνται τα ωάρια με το σπέρμα του συντρόφου της λήπτριας και τοποθετούνται τα έμβρυα στη μήτρα της λήπτριας. Η εγκυμοσύνη υποστηρίζεται με ορμονικά σκευάσματα και μαιευτικά ακολουθεί την πορεία μιας φυσικής σύλληψης