Τι είναι η κολποσκόπηση;

Η κολποσκόπηση είναι διαγνωστική μέθοδος ελέγχου παθήσεων τραχήλου μήτρας, κόλπου και αιδοίου.

Πραγματοποιείται με ένα σύστημα μεγεθυντικών φακών, που είναι το κολποσκόπιο. Επιτρέπει λεπτομερή εξέταση της μορφολογίας των βλαβών και ταυτόχρονα λήψη βιοψίας από αυτές. Είναι εξέταση που γίνεται στο ιατρείο χωρίς νάρκωση. Σκοπός της εξέτασης είναι η πρόληψη του καρκίνου καθώς αναγνωρίζονται οι προκαρκινικές βλάβες νωρίς και θεραπεύονται έγκαιρα.

 Η εξέταση γίνεται σε περιπτώσεις:

  • Παθολογικών ευρημάτων από το Pap-test
  • Γνωστής λοίμωξης με HPV ιό (ιός των κονδυλωμάτων) για παρακολούθηση
  • Παρουσία ύποπτων ευρημάτων στον τράχηλο

Υπάρχουν περισσότερα από 150 είδη ιού HPV και χωρίζονται σε υψηλού, ενδιάμεσου και χαμηλού κινδύνου. Η μετάδοση γίνεται σεξουαλικά.

Τα είδη υψηλού κινδύνου HPVευθύνονται για αλλοιώσεις τραχήλου, που αν δεν θεραπευθούν εξελίσσονται. Στο αιδοίο η μόλυνση προκαλεί οξυτενή κονδυλώματα.

Ο εμβολιασμός για τον HPV προστατεύει από την μόλυνση με τους τύπους 16 και 18, από τους πιο επικίνδυνους, που ευθύνονται για το 71% των περιπτώσεων καρκίνου τραχήλου. Το εννιαδύναμο εμβόλιο προσφέρει προστασία για αυτούς τους δυο τύπους και για άλλους 5 τύπους υψηλού κινδύνου, καθώς και για τους τύπους 6 και 11, που ευθύνονται για τα εξωτερικά κονδυλώματα.

Τι είναι HPV-test;

  • Ειδική εξέταση που εντοπίζει το DNA του ιού
  • Ίδια τεχνική λήψης με το Pap-test
  • Το American College of Obstetrics and Gynecologists συνιστά να γίνονται και τα δύο σε γυναίκες >30 ετών

Ποιος είναι ο προληπτικός έλεγχος;

Προληπτικός έλεγχος γίνεται με Pap-Test και HPV-test σε τακτική βάση, κατά την γυναικολογική εξέταση.
Συνδυασμός εμβολιασμού και τακτικού προληπτικού ελέγχου μπορούν να μειώσουν την εμφάνιση καρκίνου τραχήλου μήτρας κατά 94%.

Η γυναικολογική εξέταση εκτός των Pap-test και HPV-test περιλαμβάνει υπερηχογράφημα έσω γεννητικών οργάνων, γυναικολογική εξέταση και εξέταση μαστών, που είναι μια ολοκληρωμένη φροντίδα πρόληψης για τις γυναίκες όλων των ηλικιών.